Reklamacje i zwroty

maszty z logo firmy

Zgłoszenia reklamacji lub zwrotu handlowego można dokonać drogą elektroniczną na wskazany w formularzu reklamacji adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 5 dni od dnia odebrania dostawy. Wyjątek stanowią reklamacje dotyczące wad jakościowych produktów oraz wycofania z obrotu. W przypadku wad jakościowych produktów (niezależnych od hurtowni) termin rozpatrzenia reklamacji oraz wystawienie faktury korygującej na zwrócony towar są zależne od decyzji producenta.

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez magistra farmacji odpowiedzialnego za reklamacje, który może skontaktować się z odbiorcą w celu ustalenia szczegółów w czasie do 14 dni, po którym wysyłana jest decyzja drogą elektroniczną na  adres e-mail odbiorcy.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia zostanie przesłany Protokół odbioru reklamacji lub zwrotu w formacie pdf, który będzie stanowił podstawę do odebrania towaru przez  przewoźnika hurtowni. Protokół jest ważny 14 dni.

 

Zasady wypełniania formularza reklamacyjnego

W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia  zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Reklamacje dystrybucyjne ilościowe (RDI) dotyczą niezgodności ilościowych w dostawie (nadwyżki lub braku towaru), uszkodzeń opakowań produktów typu stłuczka, zgniecenie, naderwanie.
  • Reklamacje dystrybucyjne asortymentowe (RDA) dotyczą niezgodności z zamówieniem (niezamawiany produkt), krótkiej daty ważności, zmiany w asortymencie, nieprawidłowej serii i daty ważności.
  • Reklamacje handlowe (RH) dotyczą nieprawidłowej ceny.
  • Reklamacje jakościowe (RJ) dotyczą podejrzenia wady jakościowej produktu, sfałszowania, nieweryfikowalnego kodu serlalizacyjnego, uszkodzonego zabezpieczenia ATD, wstrzymanie/wycofanie serii.

W formularzu należy wybrać jedną z powyższych przyczyn. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień należy skorzystać z pola „Uwagi”.

Zwrotu handlowego (tzn. zwrotu towaru bez konieczności podawania przyczyny) mogą Państwo dokonać w terminie 7 dni od daty zakupu wraz z oświadczeniem o prawidłowych warunkach przechowywania podpisanych przez Kierownika jednostki. Jednakże zwrotom handlowym (np. rezygnacja pacjenta) nie podlegają:

  • Produkty sprowadzane w drodze importu docelowego.
  • Produkty z „zimnego łańcucha dystrybucyjnego” (lodówki).
  • Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.

Zwracane produkty muszą być w nienaruszonym stanie (opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone, rozpieczętowane, ometkowane lub ze śladami po metkach, itp.).

 

Weryfikacja kodów serializacyjnych leków z importu docelowego i interwencyjnego

 

skan lekówLeki z importu interwencyjnego i docelowego sprowadzone za zgodą Ministra Zdrowia nie podlegają obowiązkowi weryfikacji i wycofania niepowtarzalnego identyfikatora, zgodnie z informacją ze stron Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (punkt 9.).

Kwestia dotycząca obowiązku weryfikacji autentyczności opakowań produktów leczniczych wprowadzanych na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z art 5 ust. 1 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (import docelowy) poruszona została w dokumencie Komisji Europejskiej „SAFETY FEATURES FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE, QUESTIONS AND ANSWERS – VERSION 18” pkt 1.8, w którym stwierdzono, że jeśli produkt leczniczy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2001/83/WE, jest wprowadzany na terytorium państwa członkowskiego zasady dotyczące zabezpieczeń wynikających z weryfikacji autentyczności produktów leczniczych zasadniczo nie mają zastosowania. W związku z czym, wobec braku przepisów krajowych stanowiących inaczej, przepisy dotyczące zabezpieczeń nie mają zastosowania. Wspomniany powyżej pkt. 1.8 można traktować, jako przesłankę potwierdzającą możliwość wyłączenia stosowania obowiązków wynikających z Rozporządzenia 2016/161 również w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Dyrektywy 2001/83/WE, czyli do produktów leczniczych sprowadzanych do Polski w ramach importu interwencyjnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo farmaceutyczne.