Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

miarka i butelka dla dziecka

Zgodnie z art. 3 pkt. 43 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego to środek spożywczy, który ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych: a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności – taki środek spożywczy może być określany jako „dietetyczny”, b) zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat.

Produkty do żywienia medycznego to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, które należy stosować pod nadzorem lekarza. Zostały stworzone dla pacjentów, którzy z powodu choroby i towarzyszących jej problemów nie są w stanie, za pomocą codziennej diety, dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości energii oraz składników odżywczych.

Art. 29a Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dopuszcza możliwość sprowadzenia z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (medycznego) nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Do takich produktów należą środki spożywcze firm Vitaflo, SHS International, Milupa.

 

Nestle/Vitaflo

Nutricia/SHS international/Milupa